Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
 • GPWB-B1Y3Y 0.12%
 • GPWB-B1Y4Y 0.13%
 • GPWB-B1Y5Y 0.17%
 • GPWB-B3Y5Y 0.21%
 • GPWB-B5Y 0.28%
 • GPWB-BWZ 0.04%
 • INNOVATOR -0.43%
 • mWIG40 -0.89%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.90%
 • NCIndex -0.96%
 • sWIG80 0.03%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.03%
 • TBSP.Index 0.19%
 • WIG -1.33%
 • WIG140 -1.36%
 • WIG20 -1.52%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -3.28%
 • WIG20short 1.67%
 • WIG20TR -1.64%
 • WIG30 -1.51%
 • WIG30TR -1.67%
 • WIG-BANKI -1.96%
 • WIG-BUDOW 0.04%
 • WIG-CEE 0.18%
 • WIG-CHEMIA -2.09%
 • WIGdiv -0.45%
 • WIG-ENERG -3.21%
 • WIG-ESG -1.44%
 • WIG.GAMES5 -0.55%
 • WIG-GORNIC -2.66%
 • WIG-GRY -0.74%
 • WIG-INFO -0.51%
 • WIG-LEKI 0.64%
 • WIG-MEDIA 0.40%
 • WIG-MOTO -0.24%
 • WIG.MS-BAS -3.38%
 • WIG.MS-FIN -1.74%
 • WIG.MS-PET -2.08%
 • WIG-NRCHOM -1.32%
 • WIG-ODZIEZ -1.91%
 • WIG-PALIWA -1.65%
 • WIG-Poland -0.74%
 • WIG-SPOZYW 0.97%
 • WIGtech -0.41%
 • WIGtechTR -0.41%
 • WIG-Ukrain 0.63%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Dochodowy

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje od 0% do 100% aktywów w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe instrumenty finansowe. Od 0% do 100% aktywów funduszu jest lokowane w skarbowe: dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Nazwa

Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO)

Adres

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Radosław Gałecki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Początek działalności: 2017-12-15
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.3 %
Benchmark: 100% (FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency + 0,25%)
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 0.6 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,15 %
Miesięczna stopa średnia 0,67 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,11 %
Największy spadek wartości JU -3,54 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-05-08)
Karta funduszu (2023-04-30)
Prospekt informacyjny (2023-04-21)
Skrócony prospekt (2022-12-31)