Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
 • GPWB-B1Y3Y 0.12%
 • GPWB-B1Y4Y 0.13%
 • GPWB-B1Y5Y 0.17%
 • GPWB-B3Y5Y 0.20%
 • GPWB-B5Y 0.14%
 • GPWB-BWZ 0.02%
 • INNOVATOR -0.43%
 • mWIG40 -0.61%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.61%
 • NCIndex -0.66%
 • sWIG80 0.01%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.01%
 • TBSP.Index 0.15%
 • WIG -1.37%
 • WIG140 -1.40%
 • WIG20 -1.71%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -3.57%
 • WIG20short 1.82%
 • WIG20TR -1.77%
 • WIG30 -1.71%
 • WIG30TR -1.76%
 • WIG-BANKI -2.15%
 • WIG-BUDOW 0.72%
 • WIG-CEE 0.18%
 • WIG-CHEMIA -1.93%
 • WIGdiv -0.25%
 • WIG-ENERG -2.95%
 • WIG-ESG -1.47%
 • WIG.GAMES5 -0.73%
 • WIG-GORNIC -2.36%
 • WIG-GRY -0.86%
 • WIG-INFO -0.76%
 • WIG-LEKI 1.08%
 • WIG-MEDIA -0.17%
 • WIG-MOTO 0.33%
 • WIG.MS-BAS -3.22%
 • WIG.MS-FIN -2.23%
 • WIG.MS-PET -2.17%
 • WIG-NRCHOM -0.78%
 • WIG-ODZIEZ -1.22%
 • WIG-PALIWA -1.94%
 • WIG-Poland -0.74%
 • WIG-SPOZYW 1.08%
 • WIGtech -0.53%
 • WIGtechTR -0.53%
 • WIG-Ukrain 0.63%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Europejskich Akcji

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje co najmniej 75% aktywów w akcje spółek z siedzibą w krajach europejskich oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, które inwestują głównie w akcje spółek z siedzibą w krajach europejskich. Pozostałą część lokat funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Nazwa

Allianz Europejskich Akcji (Allianz Duo FIO)

Adres

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Bartosz Pawlak

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji europejskich rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2017-07-28
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 0,73 %
Miesięczna stopa średnia 4,83 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 1,42 %
Największy spadek wartości JU -39,43 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-02-21)
Karta funduszu (2023-03-31)
Prospekt informacyjny (2023-04-21)
Skrócony prospekt (2022-12-31)