Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
 • GPWB-B1Y3Y 0.12%
 • GPWB-B1Y4Y 0.13%
 • GPWB-B1Y5Y 0.17%
 • GPWB-B3Y5Y 0.21%
 • GPWB-B5Y 0.28%
 • GPWB-BWZ 0.04%
 • INNOVATOR -0.43%
 • mWIG40 -0.35%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.36%
 • NCIndex -0.66%
 • sWIG80 0.16%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.16%
 • TBSP.Index 0.19%
 • WIG -0.69%
 • WIG140 -0.69%
 • WIG20 -1.01%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -1.71%
 • WIG20short 0.89%
 • WIG20TR -0.88%
 • WIG30 -1.03%
 • WIG30TR -0.91%
 • WIG-BANKI -1.24%
 • WIG-BUDOW -0.07%
 • WIG-CEE -0.24%
 • WIG-CHEMIA -1.20%
 • WIGdiv -0.20%
 • WIG-ENERG -2.51%
 • WIG-ESG -0.72%
 • WIG.GAMES5 -0.04%
 • WIG-GORNIC -1.48%
 • WIG-GRY -0.27%
 • WIG-INFO -0.19%
 • WIG-LEKI 1.73%
 • WIG-MEDIA 0.61%
 • WIG-MOTO 0.83%
 • WIG.MS-BAS -2.58%
 • WIG.MS-FIN -1.15%
 • WIG.MS-PET -1.26%
 • WIG-NRCHOM -1.20%
 • WIG-ODZIEZ -0.92%
 • WIG-PALIWA -0.96%
 • WIG-Poland -0.58%
 • WIG-SPOZYW 1.17%
 • WIGtech -0.19%
 • WIGtechTR -0.19%
 • WIG-Ukrain 0.28%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Strategiczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Globalnych Strategii

Polityka inwestycyjna

Od 65% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund. Pozostała część środków może być lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz bazowy ma na celu osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji na światowych rynkach. W tym celu inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych, ze szczególnym wykorzystaniem instrumentów pochodnych.

Nazwa

Allianz Globalnych Strategii (Allianz Strategiczny SFIO)

Adres

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Radosław Gałecki, Grzegorz Latała, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Początek działalności: 2015-11-12
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.3 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 0.95 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,77 %
Miesięczna stopa średnia -0,40 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -10,65 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-05-08)
Prospekt informacyjny (2022-12-30)
Skrócony prospekt (2022-12-31)