Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2594.97%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.12%
 • mWIG40TR 0.12%
 • NCIndex 1.34%
 • sWIG80 0.69%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.70%
 • WIG 0.45%
 • WIG20 0.55%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.11%
 • WIG20short -0.53%
 • WIG20TR 0.52%
 • WIG30 0.56%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.19%
 • WIG-BUDOW -0.98%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -2.21%
 • WIGdiv 0.25%
 • WIG-ENERG -0.34%
 • WIG-ESG 0.48%
 • WIG.GAMES 1.84%
 • WIG-GORNIC 1.82%
 • WIG-INFO 1.64%
 • WIG-LEKI 3.69%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.39%
 • WIG.MS-BAS 0.95%
 • WIG.MS-FIN 0.21%
 • WIG.MS-PET 0.77%
 • WIG-ODZIEZ -0.25%
 • WIG-PALIWA 0.87%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.19%
 • WIGtech 1.18%
 • WIG-TELKOM 0.64%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

Polityka inwestycyjna

Fundusz prowadzi politykę aktywnej alokacji aktywów. Od 0 do 100% lokat funduszu mogą stanowić instrumenty udziałowe, dłużne papiery wartościowe, instrumenty bazowe dla instrumentów pochodnych i instrumenty rynku pieniężnego. Aktywa lokowane są w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynkach Rzeczpospolitej Polskiej, w państwie członkowskim oraz wybranych krajach OECD: USA, Japonia, Szwajcaria, Turcja.

Nazwa

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Dawid Frączek, Piotr Friebe, Rafał Janczyk, Marek Kaźmierczak, Łukasz Kurek

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Początek działalności: 2010-05-10
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 0,36 %
Miesięczna stopa średnia 2,70 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 1,18 %
Największy spadek wartości JU -30,62 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2020-01-01)