Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2289.43%
 • WIG20short 81881.83%
 • WIG20lev 12234.68%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 -0.58%
 • mWIG40TR -0.58%
 • NCIndex -0.63%
 • RESPECT -0.39%
 • sWIG80 -0.18%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.17%
 • WIG -0.49%
 • WIG20 -0.80%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR -0.54%
 • WIG30 -0.75%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI -0.94%
 • WIG-BUDOW -2.11%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA -0.31%
 • WIGdiv -0.42%
 • WIG-ENERG 1.24%
 • WIG-ESG -0.62%
 • WIG.GAMES -0.32%
 • WIG-GORNIC -1.67%
 • WIG-INFO -0.83%
 • WIG-LEKI 0.15%
 • WIG-MEDIA 0.02%
 • WIG-MOTO -0.17%
 • WIG.MS-BAS -0.02%
 • WIG.MS-FIN -1.16%
 • WIG.MS-PET 0.66%
 • WIG-ODZIEZ -0.55%
 • WIG-PALIWA 0.71%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.07%
 • WIGtech -0.59%
 • WIG-TELKOM -1.37%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

Polityka inwestycyjna

Fundusz prowadzi politykę aktywnej alokacji aktywów. Od 0 do 100% lokat funduszu mogą stanowić instrumenty udziałowe, dłużne papiery wartościowe, instrumenty bazowe dla instrumentów pochodnych i instrumenty rynku pieniężnego. Aktywa lokowane są w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynkach Rzeczpospolitej Polskiej, w państwie członkowskim oraz wybranych krajach OECD: USA, Japonia, Szwajcaria, Turcja.

Nazwa

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 40 50

Zarządzający funduszem

Dawid Frączek, Piotr Friebe, Rafał Janczyk, Marek Kaźmierczak, Łukasz Kurek

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Początek działalności: 2010-05-10
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -0,13 %
Miesięczna stopa średnia 3,62 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,47 %
Największy spadek wartości JU -30,62 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-06-30)
Prospekt emisyjny (2019-05-31)