Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
 • GPWB-B1Y3Y 0.12%
 • GPWB-B1Y4Y 0.13%
 • GPWB-B1Y5Y 0.17%
 • GPWB-B3Y5Y 0.21%
 • GPWB-B5Y 0.28%
 • GPWB-BWZ 0.04%
 • INNOVATOR -0.43%
 • mWIG40 -0.60%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.62%
 • NCIndex -0.87%
 • sWIG80 0.13%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.13%
 • TBSP.Index 0.19%
 • WIG -1.20%
 • WIG140 -1.23%
 • WIG20 -1.77%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -3.13%
 • WIG20short 1.60%
 • WIG20TR -1.55%
 • WIG30 -1.76%
 • WIG30TR -1.55%
 • WIG-BANKI -1.91%
 • WIG-BUDOW 0.72%
 • WIG-CEE 0.18%
 • WIG-CHEMIA -2.07%
 • WIGdiv -0.26%
 • WIG-ENERG -3.11%
 • WIG-ESG -1.28%
 • WIG.GAMES5 -0.62%
 • WIG-GORNIC -2.30%
 • WIG-GRY -0.62%
 • WIG-INFO -0.51%
 • WIG-LEKI 0.86%
 • WIG-MEDIA 0.23%
 • WIG-MOTO 0.27%
 • WIG.MS-BAS -3.28%
 • WIG.MS-FIN -1.85%
 • WIG.MS-PET -2.19%
 • WIG-NRCHOM -0.67%
 • WIG-ODZIEZ -0.88%
 • WIG-PALIWA -1.93%
 • WIG-Poland -0.74%
 • WIG-SPOZYW 1.05%
 • WIGtech -0.30%
 • WIGtechTR -0.30%
 • WIG-Ukrain 0.63%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Małych Spółek

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w polskie akcje oraz w inne instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz dąży do tego, aby minimum połowę wartości portfela akcji Subfunduszu stanowiły akcje mniejszych spółek, których wartość rynkowa (kapitalizacja) jest nie większa niż 2,5 mld zł. Do 40% aktywów inwestuje w bezpieczne instrumenty, takie jak: obligacje i bony skarbowe.

Nazwa

Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO)

Adres

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Michał Staszak

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji polskich małych i średnich spółek
Początek działalności: 2008-04-08
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3 %
Benchmark: 90% mWIG40TR + 10% FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,48 %
Miesięczna stopa średnia 4,30 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,31 %
Największy spadek wartości JU -46,98 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-05-08)
Karta funduszu (2023-04-30)
Prospekt informacyjny (2023-04-21)
Skrócony prospekt (2022-12-31)