Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
 • GPWB-B1Y3Y 0.12%
 • GPWB-B1Y4Y 0.13%
 • GPWB-B1Y5Y 0.17%
 • GPWB-B3Y5Y 0.21%
 • GPWB-B5Y 0.28%
 • GPWB-BWZ 0.04%
 • INNOVATOR -0.43%
 • mWIG40 -0.36%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.36%
 • NCIndex -0.75%
 • sWIG80 0.19%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.19%
 • TBSP.Index 0.19%
 • WIG -0.71%
 • WIG140 -0.71%
 • WIG20 -1.13%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -1.85%
 • WIG20short 0.96%
 • WIG20TR -0.91%
 • WIG30 -1.16%
 • WIG30TR -0.94%
 • WIG-BANKI -1.42%
 • WIG-BUDOW -0.05%
 • WIG-CEE 0.18%
 • WIG-CHEMIA -1.47%
 • WIGdiv -0.22%
 • WIG-ENERG -2.61%
 • WIG-ESG -0.74%
 • WIG.GAMES5 0.28%
 • WIG-GORNIC -1.63%
 • WIG-GRY 0.07%
 • WIG-INFO -0.36%
 • WIG-LEKI 1.51%
 • WIG-MEDIA 0.61%
 • WIG-MOTO 0.83%
 • WIG.MS-BAS -2.71%
 • WIG.MS-FIN -1.26%
 • WIG.MS-PET -1.47%
 • WIG-NRCHOM -1.26%
 • WIG-ODZIEZ -0.70%
 • WIG-PALIWA -1.04%
 • WIG-Poland -0.74%
 • WIG-SPOZYW 1.19%
 • WIGtech -0.17%
 • WIGtechTR -0.17%
 • WIG-Ukrain 0.63%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe od 0% do 100% wartości aktywów. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty dłużne (od 0% do 100%). Aktywa mogą być inwestowane zarówno w instrumenty emitowane przez podmioty zagraniczne, jak i polskie. Polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie portfela udziałowego oraz dłużnego funduszu zarówno w instrumenty denominowane w PLN, jak i innych walutach.

Nazwa

Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO)

Adres

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Grzegorz Latała

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Początek działalności: 2008-04-02
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.85 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,98 %
Miesięczna stopa średnia 1,37 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,54 %
Największy spadek wartości JU -29,22 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-05-08)
Karta funduszu (2023-04-30)
Prospekt informacyjny (2023-04-21)
Skrócony prospekt (2022-12-31)