Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2304.75%
 • WIG20short 81672.76%
 • WIG20lev 12167.98%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.39%
 • mWIG40TR 0.39%
 • NCIndex -0.42%
 • RESPECT 0.55%
 • sWIG80 0.61%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.59%
 • WIG 0.51%
 • WIG20 0.54%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.53%
 • WIG30 0.51%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI 0.14%
 • WIG-BUDOW 0.61%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.54%
 • WIGdiv 0.42%
 • WIG-ENERG 0.95%
 • WIG-ESG 0.50%
 • WIG.GAMES -0.76%
 • WIG-GORNIC 0.75%
 • WIG-INFO 0.99%
 • WIG-LEKI 1.23%
 • WIG-MEDIA -0.07%
 • WIG-MOTO -0.51%
 • WIG.MS-BAS 0.73%
 • WIG.MS-FIN 0.56%
 • WIG.MS-PET 0.58%
 • WIG-ODZIEZ -0.08%
 • WIG-PALIWA 0.73%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 0.95%
 • WIGtech 0.83%
 • WIG-TELKOM 1.71%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu są lokowane głównie w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Udział tych lokat w zarządzanych środkach nie będzie niższy niż 50%. Polityka funduszu zakłada również inwestycje na rynku akcji, a ich maksymalny udział w aktywach nie może przekraczać 30%. Modelowa struktura aktywów zakłada udział akcji polskich spółek na poziomie 15%, a pozostałe 85% aktywów mają stanowić krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Nazwa

Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 40 50

Zarządzający funduszem

Dawid Frączek, Piotr Friebe, Rafał Janczyk, Marek Kaźmierczak, Łukasz Kurek

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Początek działalności: 2004-10-06
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2.5 %
Benchmark: 20% WIG + 80% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,64 %
Miesięczna stopa średnia 0,79 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,41 %
Największy spadek wartości JU -19,81 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-06-30)
Prospekt emisyjny (2019-05-31)