Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
 • GPWB-B1Y3Y 0.12%
 • GPWB-B1Y4Y 0.13%
 • GPWB-B1Y5Y 0.17%
 • GPWB-B3Y5Y 0.21%
 • GPWB-B5Y 0.28%
 • GPWB-BWZ 0.04%
 • INNOVATOR -0.43%
 • mWIG40 -0.34%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.34%
 • NCIndex -0.66%
 • sWIG80 0.19%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.19%
 • TBSP.Index 0.19%
 • WIG -0.62%
 • WIG140 -0.62%
 • WIG20 -0.99%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -1.60%
 • WIG20short 0.84%
 • WIG20TR -0.79%
 • WIG30 -1.02%
 • WIG30TR -0.82%
 • WIG-BANKI -1.20%
 • WIG-BUDOW -0.07%
 • WIG-CEE -0.24%
 • WIG-CHEMIA -1.26%
 • WIGdiv -0.21%
 • WIG-ENERG -2.49%
 • WIG-ESG -0.64%
 • WIG.GAMES5 0.04%
 • WIG-GORNIC -1.41%
 • WIG-GRY -0.13%
 • WIG-INFO -0.26%
 • WIG-LEKI 1.64%
 • WIG-MEDIA 0.61%
 • WIG-MOTO 0.83%
 • WIG.MS-BAS -2.56%
 • WIG.MS-FIN -1.10%
 • WIG.MS-PET -1.29%
 • WIG-NRCHOM -1.20%
 • WIG-ODZIEZ -0.41%
 • WIG-PALIWA -0.90%
 • WIG-Poland -0.58%
 • WIG-SPOZYW 1.18%
 • WIGtech -0.20%
 • WIGtechTR -0.20%
 • WIG-Ukrain 0.28%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka

Polityka inwestycyjna

Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe zawiera się w przedziale od 70 do 100 procent wartości aktywów funduszu, przy czym nie mniej niż 25%. wartości aktywów funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Nazwa

Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz Duo FIO)

Adres

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Radosław Gałecki, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich skarbowych
Początek działalności: 2002-04-08
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.5 %
Benchmark: 100% FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,93 %
Miesięczna stopa średnia 0,48 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,08 %
Największy spadek wartości JU -10,29 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-05-08)
Karta funduszu (2023-04-30)
Prospekt informacyjny (2023-04-21)
Skrócony prospekt (2022-12-31)