Oferta publiczna akcji Murapol S.A. Sprawdź ofertę publiczną akcji Murapol S.A. + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Future of Transport A2 Hedged (EUR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje na całym świecie przynajmniej 70% łącznych aktywów w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje) spółek, których główny obszar działalności obejmuje badania, rozwój, produkcję i dystrybucję przyszłych technologii transportowych. Fundusz będzie się koncentrował na przedsiębiorstwach czerpiących zyski z przejścia na pojazdy elektryczne, autonomiczne i/lub podłączone do sieci. W normalnych warunkach rynkowych Fundusz będzie inwestował w portfel udziałowych papierów wartościowych spółek o dużej, średniej i małej kapitalizacji, prowadzących działalność związaną z surowcami, komponentami komputerów i systemami komputerowymi, technologiami i infrastrukturą. Fundusz przyjmuje podejście najlepsze w swojej klasie w zakresie zrównoważonych inwestycji.

Nazwa

BlackRock GF Future of Transport A2 Hedged (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Alastair Bishop, Charles Lilford, Hannah Johnson

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
Początek działalności: 2018-09-04
Minimalna wpłata: 4700
Minimalna dopłata: 940
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI All Country World Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 6,62 %
Miesięczna stopa średnia 3,71 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -43,66 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-08-22)
Karta funduszu (2023-10-31)
Prospekt informacyjny (2023-10-26)
Skrócony prospekt (2023-02-28)