Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Circular Economy A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 80% łącznych aktywów w papiery udziałowe spółek z całego świata, które korzystają z rozwiązań wprowadzanych w ramach tzw. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym lub przyczyniają się do rozwoju takiej gospodarki. Gospodarka o obiegu zamkniętym dąży do minimalizacji ilości odpadów poprzez uwzględnienie całego cyklu życia materiałów oraz przeprojektowywanie produktów i procesów, aby zachęcać do zwiększonego ponownego wykorzystania i recyklingu. Do 20% łącznych aktywów Funduszu może zostać ulokowane w innych udziałowych papierach wartościowych, instrumentach o stałym dochodzie, programach zbiorowego inwestowania lub środkach pieniężnych.

Nazwa

BlackRock GF Circular Economy A2 (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Evy Hambro, Olivia Markham, Sumana Manohar

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2019-10-02
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI All Country World Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 7,24 %
Miesięczna stopa średnia 0,07 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -37,62 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-04-15)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-03-01)
Skrócony prospekt (2024-02-29)