Oferta publiczna akcji Murapol S.A. Sprawdź ofertę publiczną akcji Murapol S.A. + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Circular Economy A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 80% łącznych aktywów w papiery udziałowe spółek z całego świata, które korzystają z rozwiązań wprowadzanych w ramach tzw. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym lub przyczyniają się do rozwoju takiej gospodarki. Gospodarka o obiegu zamkniętym dąży do minimalizacji ilości odpadów poprzez uwzględnienie całego cyklu życia materiałów oraz przeprojektowywanie produktów i procesów, aby zachęcać do zwiększonego ponownego wykorzystania i recyklingu. Do 20% łącznych aktywów Funduszu może zostać ulokowane w innych udziałowych papierach wartościowych, instrumentach o stałym dochodzie, programach zbiorowego inwestowania lub środkach pieniężnych.

Nazwa

BlackRock GF Circular Economy A2 (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Evy Hambro, Olivia Markham, Sumana Manohar

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2019-10-02
Minimalna wpłata: 4700
Minimalna dopłata: 940
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI All Country World Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 6,30 %
Miesięczna stopa średnia 2,40 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -31,94 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-10-23)
Karta funduszu (2023-09-30)
Prospekt informacyjny (2023-10-26)
Skrócony prospekt (2023-02-28)