Oferta publiczna akcji Murapol S.A. Sprawdź ofertę publiczną akcji Murapol S.A. + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Sustainable World Bond A2 Hedged (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem World Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF Sustainable World Bond A2 Hedged (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Aidan Doyle, Rick Rieder, Russell Brownback, Trevor Slaven

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Początek działalności: 2007-12-17
Minimalna wpłata: 4500
Minimalna dopłata: 910
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 0.85 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,38 %
Miesięczna stopa średnia -0,47 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -19,23 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-05-18)
Karta funduszu (2023-06-30)
Prospekt informacyjny (2022-12-29)
Skrócony prospekt (2023-02-28)