Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2023 Wypełnij ankietę i podziel się z nami, swoimi uwagami Więcej
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% łącznych aktywów w papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w lokalnych walutach krajów należących do kategorii rynków wschodzących. Należą do nich obligacje i instrumenty rynku pieniężnego które mogą być emitowane przez rządy, agencje rządowe, spółki i instytucje ponadnarodowe. Inwestycje mogą obejmować papiery o względnie niskim ratingu kredytowym lub bez ratingu w ogóle.

Nazwa

BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Amer Bisat, Imran Hussain, Laurent Develay, Michal Wozniak

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
Początek działalności: 2007-02-05
Minimalna wpłata: 4600
Minimalna dopłata: 920
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,30 %
Miesięczna stopa średnia 0,47 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -20,57 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-08-23)
Karta funduszu (2023-08-31)
Prospekt informacyjny (2022-12-29)
Skrócony prospekt (2023-02-28)