Invest Cuffs 2024! Oddaj głos na Biuro Maklerskie Alior Banku Zagłosuj
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Latin American A2 (GBP)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu Latin American Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej (Meksyk, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa oraz wysypy na Morzu Karaibskim, w tym Portoryko). Fundusz może inwestować pośrednio w amerykańskie kwity depozytowe (ADR) oraz globalne kwity depozytowe (GDR).

Nazwa

BlackRock GF Latin American A2 (GBP)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Christoph Brinkmann, Samuel Vecht

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji Ameryki Łacińskiej
Początek działalności: 2002-06-28
Minimalna wpłata: 3900
Minimalna dopłata: 790
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI EM Latin America 10/40 Index
Waluta: GBP
Opłata za zarządzanie: 1.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 9,45 %
Miesięczna stopa średnia -2,24 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -60,01 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-08-23)
Karta funduszu (2024-01-31)
Prospekt informacyjny (2024-02-23)
Skrócony prospekt (2023-08-31)