Invest Cuffs 2024! Oddaj głos na Biuro Maklerskie Alior Banku Zagłosuj
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Japan Opportunities Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek o mniejszej kapitalizacji, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Japonii. Mianem spółek o mniejszej kapitalizacji określa się spółki, które w momencie ich nabycia plasują się wśród 30% spółek o najmniejszej kapitalizacji rynkowej na rynkach akcji w Japonii.

Nazwa

BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Hiroki Takayama

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji japońskich
Początek działalności: 2006-05-29
Minimalna wpłata: 4600
Minimalna dopłata: 920
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% S&P Japan Mid Small Cap Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,07 %
Miesięczna stopa średnia 6,22 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -67,25 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-02-23)
Karta funduszu (2024-01-31)
Prospekt informacyjny (2024-02-23)
Skrócony prospekt (2023-08-31)