Oferta publiczna akcji Murapol S.A. Sprawdź ofertę publiczną akcji Murapol S.A. + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Global Corporate Bond A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Global Corporate Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje co najmniej 70% łącznych aktywów w papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, emitowane przez spółki na całym świecie. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF Global Corporate Bond A2 (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Daniel Chen, Max Huefner, Michael Krautzberger, Tom Mondelaers

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Początek działalności: 2007-10-19
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 0.9 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,14 %
Miesięczna stopa średnia 0,22 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -25,84 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-08-23)
Karta funduszu (2023-10-31)
Prospekt informacyjny (2023-10-26)
Skrócony prospekt (2023-02-28)