Invest Cuffs 2024! Oddaj głos na Biuro Maklerskie Alior Banku Zagłosuj
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Continental European Flexible A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe emitowane przez spółki, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii). Fundusz zazwyczaj inwestuje w papiery wartościowe, które -według Doradcy Inwestycyjnego - cechuje ponadprzeciętny potencjał wzrostu (growth investment) lub papiery wartościowe, w wypadku których atrakcyjność inwestycji wynika z ich obecnej niższej ceny (value investment), przy czym decyzja o wyborze podejmowana jest stosownie do przewidywanej sytuacji na rynku.

Nazwa

BlackRock GF Continental European Flexible A2 (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Giles Rothbarth

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji europejskich rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2005-07-25
Minimalna wpłata: 4600
Minimalna dopłata: 920
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% FTSE World Europe ex UK Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 10,38 %
Miesięczna stopa średnia 6,26 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -52,42 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-08-18)
Karta funduszu (2024-01-31)
Prospekt informacyjny (2024-02-23)
Skrócony prospekt (2023-08-31)