Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF China A2 Hedged (EUR)

Polityka inwestycyjna

Celem funduszu China Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje przynajmniej 70% łącznych aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Chińskiej Republice Ludowej.

Nazwa

BlackRock GF China A2 Hedged (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Ada Zhang, Lucy Liu

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji chińskich
Początek działalności: 2008-06-24
Minimalna wpłata: 4700
Minimalna dopłata: 930
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI EM China 10/40 Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,13 %
Miesięczna stopa średnia 3,46 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -66,53 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-06-25)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-03-01)
Skrócony prospekt (2024-02-29)