Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Fidelity Funds Euro 50 Index Fund A (acc) (EUR)

Polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest śledzenie wyników indeksu Solactive Euro 50 Index NTR. Fundusz może inwestować w papiery wartościowe, które nie są składnikami indeksu, jednak będzie zapewniać podobną ekspozycję (o podobnych profilach ryzyka) na różne papiery wartościowe wchodzące w jego skład. Fundusz może korzystać z kontraktów terminowych futures, których instrumentem bazowym są indeksy akcji. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Nazwa

Fidelity Funds Euro 50 Index Fund A (acc) (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

TFI

Fidelity International

Telefon

(22) 449 00 01

Zarządzający funduszem

FIL Investment Management (Luxemburg) S.A.

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji europejskich rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2006-09-25
Minimalna wpłata: 2500
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% Solactive Euro 50 Index NTR
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 0.2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,53 %
Miesięczna stopa średnia -1,08 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -58,92 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-02-02)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-01-01)
Skrócony prospekt (2023-10-31)