Nowa aplikacja Notowania 5 Pro Sprawdź nową aplikację do obserwacji notowań giełdowych + nota prawna
Program lojalnościowy unimot klub+ Sprawdź warunki nowego programu lojalnościowego dla naszych Klientów + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS 0.89%
 • mWIG40 0.93%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 0.93%
 • NCIndex 1.06%
 • sWIG80 0.74%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.74%
 • WIG 1.20%
 • WIG20 1.33%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 2.65%
 • WIG20short -1.32%
 • WIG20TR 1.33%
 • WIG30 1.30%
 • WIG30TR 1.30%
 • WIG-BANKI 1.83%
 • WIG-BUDOW -0.13%
 • WIG-CEE 0.66%
 • WIG-CHEMIA -0.14%
 • WIGdiv 0.42%
 • WIG-ENERG 1.66%
 • WIG-ESG 1.12%
 • WIG.GAMES 1.53%
 • WIG-GORNIC 1.26%
 • WIG-INFO 0.07%
 • WIG-LEKI 5.90%
 • WIG-MEDIA -0.56%
 • WIG-MOTO 1.41%
 • WIG.MS-BAS 1.50%
 • WIG.MS-FIN 2.45%
 • WIG.MS-PET 1.84%
 • WIG-ODZIEZ 0.81%
 • WIG-PALIWA 2.71%
 • WIG-Poland 1.23%
 • WIG-SPOZYW -1.54%
 • WIGtech 0.25%
 • WIGtechTR 0.25%
 • WIG-TELKOM -0.86%
 • WIG-Ukrain 0.84%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Oszczędnościowy

Polityka inwestycyjna

Główną kategorię lokat funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do ich wykupu nie przekracza 397 dni. Fundusz koncentruje się na rynku polskim, ale może nabywać także zagraniczne instrumenty dłużne. Może również inwestować w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw.

Nazwa

Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO)

Adres

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

TFI

Generali Investments TFI

Telefon

(22) 449 04 77

Zarządzający funduszem

Andrzej Czarnecki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Początek działalności: 2012-01-10
Minimalna wpłata: 100
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.3 %
Benchmark: 100% WIBID 1M, pomniejszone o stawkę rezerwy obowiązkowej
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,81 %
Miesięczna stopa średnia 0,16 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,01 %
Największy spadek wartości JU -1,67 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2021-01-31)
Prospekt emisyjny (2021-03-04)