Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w akcje polskich małych i średnich spółek o kapitalizacji nieprzekraczającej 5 mld euro z indeksów mWIG40 i sWIG80. Selekcja spółek oparta o ich potencjał wzrostu. Dobór spółek z różnych sektorów gospodarki. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.

Nazwa

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)

Adres

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

TFI

Generali Investments TFI

Telefon

(22) 449 04 77

Zarządzający funduszem

Maciej Kik

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji polskich małych i średnich spółek
Początek działalności: 2007-09-20
Minimalna wpłata: 100
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% WIBID 1M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,77 %
Miesięczna stopa średnia -1,23 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -2,62 %
Największy spadek wartości JU -60,46 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-05-10)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-07-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)