Oferta publiczna akcji Murapol S.A. Sprawdź ofertę publiczną akcji Murapol S.A. + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału i dochodu na poziomie 3-miesięcznej stopy Euribor + 4,5% rocznie przed potrąceniem opłat, w okresie od pięciu do siedmiu lat, poprzez inwestycje w zdywersyfikowane spektrum aktywów na rynkach z całego świata. Fundusz dąży do zapewnienia zmienności na poziomie do dwóch trzecich zmienności akcji globalnych w tym samym okresie. Do 100% aktywów Funduszu może być inwestowanych w funduszach inwestycyjnych typu otwartego (w tym innych funduszach Schroders).

Nazwa

Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Dominique Braeuninger, Johanna Kyrklund, Remi Olu-Pitan

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane zagraniczne zrównoważone
Początek działalności: 2007-08-31
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% (EURIBOR 3M + 4,5%)
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.25 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,68 %
Miesięczna stopa średnia 1,87 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -37,28 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-08-16)
Karta funduszu (2023-08-31)
Prospekt informacyjny (2023-07-01)
Skrócony prospekt (2023-06-30)