MOJE AKCJE PZU NOWY PROGRAM PARTNERSKI W ALIOR BANKU! Sprawdź szczegóły + nota prawna
RACHUNEK MAKLERSKI IKE ORAZ IKZE INWESTUJ Z MYŚLĄ O EMERYTURZE Poznaj ofertę Alior Banku + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
 • INNOVATOR -2.32%
 • mWIG40 -2.18%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -2.18%
 • NCIndex -1.97%
 • sWIG80 -2.62%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -2.62%
 • TBSP.Index -1.10%
 • WIG -1.86%
 • WIG140 -1.87%
 • WIG20 -1.69%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -3.44%
 • WIG20short 1.81%
 • WIG20TR -1.69%
 • WIG30 -1.71%
 • WIG30TR -1.71%
 • WIG-BANKI -1.53%
 • WIG-BUDOW -0.75%
 • WIG-CEE -2.40%
 • WIG-CHEMIA -4.30%
 • WIGdiv -1.56%
 • WIG-ENERG -7.14%
 • WIG-ESG -1.59%
 • WIG.GAMES5 5.91%
 • WIG-GORNIC -2.21%
 • WIG-GRY 8.06%
 • WIG-INFO -1.86%
 • WIG-LEKI -1.47%
 • WIG-MEDIA -0.66%
 • WIG-MOTO -0.46%
 • WIG.MS-BAS -4.69%
 • WIG.MS-FIN -1.68%
 • WIG.MS-PET -5.38%
 • WIG-NRCHOM -1.07%
 • WIG-ODZIEZ -0.67%
 • WIG-PALIWA -5.69%
 • WIG-Poland -1.90%
 • WIG-SPOZYW -0.72%
 • WIGtech -0.47%
 • WIGtechTR -0.47%
 • WIG-Ukrain -4.08%
Wyświetl

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A (Acc) (EUR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do zapewnienia dodatniej stopy zwrotu w okresie trzech lat poprzez inwestowanie w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami spółek europejskich, które spełniają kryteria w zakresie trwałego i zrównoważonego rozwoju. Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami europejskich spółek. Fundusz może (wyjątkowo) utrzymywać do 100% aktywów w instrumentach rynku pieniężnego lub środkach pieniężnych. Fundusz przyjmuje strategię neutralną rynkowo służącą realizacji zwrotu nieskorelowanego blisko ze stopami zwrotu z europejskich rynków akcji. Fundusz może również inwestować bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne klasy aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne oraz warranty. W celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania fundusz może również stosować instrumenty pochodne, w tym długie i krótkie pozycje.

Nazwa

Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A (Acc) (EUR)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Nicholette MacDonald-Brown

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Początek działalności: 2018-03-01
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% Euro Short-Term Rate
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.25 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki zwrotu ponad krótkoterminową stopę w euro
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -2,27 %
Miesięczna stopa średnia 0,25 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -11,73 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2022-08-31)
Prospekt informacyjny (2022-06-01)
Skrócony prospekt (2022-06-30)