Oferta publiczna akcji Murapol S.A. Sprawdź ofertę publiczną akcji Murapol S.A. + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) (PLN) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przynajmniej 67% swoich aktywów w obligacje o ratingu na poziomie inwestycyjnym oraz wysokiej rentowności, emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz przedsiębiorstwa z całego świata (w tym do rynków wschodzących). Może inwestować ponad 50% aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego, do 20% aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami lub hipoteką, do 10% w obligacje zamienne i do 10% w otwarte fundusze inwestycyjne. Fundusz może także utrzymywać gotówkę.

Nazwa

Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) (PLN) (hedged)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Julien Houdain, Martin Coucke

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Początek działalności: 2020-08-26
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% Bloomberg Mv ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.1 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -4,49 %
Miesięczna stopa średnia 1,23 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -21,06 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-10-13)
Karta funduszu (2023-10-31)
Prospekt informacyjny (2023-10-30)
Skrócony prospekt (2023-06-30)