Biuro Maklerskie na pierwszym miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski Biura Maklerskiego Alior Banku kolejny raz najlepszym rachunkiem na rynku według Pulsu Biznesu! + nota prawna
Program lojalnościowy unimot klub+ Sprawdź warunki nowego programu lojalnościowego dla naszych Klientów + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Nowa aplikacja Notowania 5 Pro Sprawdź nową aplikację do obserwacji notowań giełdowych + nota prawna
 • INNOVATOR -0.59%
 • InvestorMS 0.13%
 • mWIG40 0.32%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 0.31%
 • NCIndex -0.98%
 • sWIG80 0.23%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.26%
 • WIG 0.43%
 • WIG20 0.66%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.00%
 • WIG20short -0.49%
 • WIG20TR 0.57%
 • WIG30 0.60%
 • WIG30TR 0.90%
 • WIG-BANKI 0.83%
 • WIG-BUDOW 0.06%
 • WIG-CEE 0.71%
 • WIG-CHEMIA -0.11%
 • WIGdiv 0.04%
 • WIG-ENERG -0.84%
 • WIG-ESG 0.45%
 • WIG.GAMES -1.10%
 • WIG-GORNIC 0.83%
 • WIG-INFO -0.01%
 • WIG-LEKI 0.34%
 • WIG-MEDIA -0.90%
 • WIG-MOTO 1.62%
 • WIG.MS-BAS -0.44%
 • WIG.MS-FIN 0.66%
 • WIG.MS-PET 0.06%
 • WIG-NRCHOM -0.01%
 • WIG-ODZIEZ -1.55%
 • WIG-PALIWA 0.24%
 • WIG-Poland 0.74%
 • WIG-SPOZYW 0.47%
 • WIGtech 0.16%
 • WIGtechTR -0.21%
 • WIG-TELKOM 0.48%
 • WIG-Ukrain 2.40%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) Hedged (EUR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz wysokodochodowe papiery wartościowe emitowane przez rządy, agencje rządowe, ponadnarodowe i spółki z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Ponieważ Fundusz nie jest powiązany z indeksem, jest zarządzany bez odniesienia do indeksu. Inwestycje w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką nie mogą przekroczyć poziomu 20% aktywów netto. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne, długie i krótkie, w celu osiągnięcia zysków z inwestycji, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem.

Nazwa

Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) Hedged (EUR)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Julien Houdain , Luke Chua, Warren Hyland, Wesley Sparks

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Początek działalności: 2011-03-03
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% Global High Income Bond Composite Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,40 %
Miesięczna stopa średnia -0,29 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -25,12 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2021-01-31)
Prospekt emisyjny (2021-03-01)