Biuro Maklerskie na pierwszym miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski Biura Maklerskiego Alior Banku kolejny raz najlepszym rachunkiem na rynku według Pulsu Biznesu! + nota prawna
Program lojalnościowy unimot klub+ Sprawdź warunki nowego programu lojalnościowego dla naszych Klientów + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Nowa aplikacja Notowania 5 Pro Sprawdź nową aplikację do obserwacji notowań giełdowych + nota prawna
 • INNOVATOR -0.59%
 • InvestorMS 0.13%
 • mWIG40 0.37%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 0.38%
 • NCIndex -0.86%
 • sWIG80 0.39%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.42%
 • WIG 0.28%
 • WIG20 0.44%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.54%
 • WIG20short -0.26%
 • WIG20TR 0.25%
 • WIG30 0.46%
 • WIG30TR 0.60%
 • WIG-BANKI 0.64%
 • WIG-BUDOW 0.01%
 • WIG-CEE 0.84%
 • WIG-CHEMIA -0.60%
 • WIGdiv -0.19%
 • WIG-ENERG -0.75%
 • WIG-ESG 0.33%
 • WIG.GAMES -0.95%
 • WIG-GORNIC -0.07%
 • WIG-INFO 0.11%
 • WIG-LEKI -0.21%
 • WIG-MEDIA 0.24%
 • WIG-MOTO 1.45%
 • WIG.MS-BAS -0.56%
 • WIG.MS-FIN 0.45%
 • WIG.MS-PET -0.61%
 • WIG-NRCHOM -0.19%
 • WIG-ODZIEZ -1.75%
 • WIG-PALIWA -0.40%
 • WIG-Poland 0.50%
 • WIG-SPOZYW 0.69%
 • WIGtech -0.13%
 • WIGtechTR -0.23%
 • WIG-TELKOM -0.12%
 • WIG-Ukrain 1.45%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis QF) Hedged (EUR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz wysokodochodowe papiery wartościowe emitowane przez rządy, agencje rządowe, ponadnarodowe i spółki z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Ponieważ Fundusz nie jest powiązany z indeksem, jest zarządzany bez odniesienia do indeksu. Inwestycje w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką nie mogą przekroczyć poziomu 20% aktywów netto. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne, długie i krótkie, w celu osiągnięcia zysków z inwestycji, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem.

Nazwa

Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis QF) Hedged (EUR)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Julien Houdain , Luke Chua, Warren Hyland, Wesley Sparks

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Początek działalności: 2011-03-03
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% Global High Income Bond Composite Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -2,38 %
Miesięczna stopa średnia -0,29 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -39,56 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2021-01-31)
Prospekt emisyjny (2021-03-01)