MOJE AKCJE PZU NOWY PROGRAM PARTNERSKI W ALIOR BANKU! Sprawdź szczegóły + nota prawna
RACHUNEK MAKLERSKI IKE ORAZ IKZE INWESTUJ Z MYŚLĄ O EMERYTURZE Poznaj ofertę Alior Banku + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
 • INNOVATOR -2.32%
 • mWIG40 -2.18%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -2.18%
 • NCIndex -1.97%
 • sWIG80 -2.62%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -2.62%
 • TBSP.Index -1.10%
 • WIG -1.86%
 • WIG140 -1.87%
 • WIG20 -1.69%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -3.44%
 • WIG20short 1.81%
 • WIG20TR -1.69%
 • WIG30 -1.71%
 • WIG30TR -1.71%
 • WIG-BANKI -1.53%
 • WIG-BUDOW -0.75%
 • WIG-CEE -2.40%
 • WIG-CHEMIA -4.30%
 • WIGdiv -1.56%
 • WIG-ENERG -7.14%
 • WIG-ESG -1.59%
 • WIG.GAMES5 5.91%
 • WIG-GORNIC -2.21%
 • WIG-GRY 8.06%
 • WIG-INFO -1.86%
 • WIG-LEKI -1.47%
 • WIG-MEDIA -0.66%
 • WIG-MOTO -0.46%
 • WIG.MS-BAS -4.69%
 • WIG.MS-FIN -1.68%
 • WIG.MS-PET -5.38%
 • WIG-NRCHOM -1.07%
 • WIG-ODZIEZ -0.67%
 • WIG-PALIWA -5.69%
 • WIG-Poland -1.90%
 • WIG-SPOZYW -0.72%
 • WIGtech -0.47%
 • WIGtechTR -0.47%
 • WIG-Ukrain -4.08%
Wyświetl

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) Hedged (EUR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje denominowane w różnych walutach i emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i spółki z całego świata. Fundusz dąży do zapewnienia we wszelkich warunkach rynkowych dodatniej stopy zwrotu w okresie 12-miesięcy. Fundusz może inwestować do 10% swoich aktywów w warunkowe obligacje zamie oraz do 100% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką emitowane na całym świecie o ratingu inwestycyjnym lub nieinwestycyjnym.

Nazwa

Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) Hedged (EUR)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Bob Jolly, James Ringer, Paul Grainger, R Boukhoufane & Team

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Początek działalności: 2004-10-01
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% ICE BofA US 3M Trsy Bill
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 0,94 %
Miesięczna stopa średnia 0,15 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -24,04 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2022-08-31)
Prospekt informacyjny (2022-06-01)
Skrócony prospekt (2022-06-30)