Nowa aplikacja Notowania 5 Pro Sprawdź nową aplikację do obserwacji notowań giełdowych + nota prawna
Program lojalnościowy unimot klub+ Sprawdź warunki nowego programu lojalnościowego dla naszych Klientów + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
 • InvestorMS 0.36%
 • mWIG40 0.29%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 0.29%
 • NCIndex -0.34%
 • sWIG80 0.29%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.29%
 • WIG -0.07%
 • WIG20 -0.26%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -0.52%
 • WIG20short 0.27%
 • WIG20TR -0.26%
 • WIG30 -0.13%
 • WIG30TR -0.13%
 • WIG-BANKI -0.36%
 • WIG-BUDOW 0.45%
 • WIG-CEE -0.18%
 • WIG-CHEMIA -0.87%
 • WIGdiv 0.73%
 • WIG-ENERG -0.31%
 • WIG-ESG 0.07%
 • WIG.GAMES 1.61%
 • WIG-GORNIC -3.12%
 • WIG-INFO 0.84%
 • WIG-LEKI 1.89%
 • WIG-MEDIA 0.26%
 • WIG-MOTO -0.91%
 • WIG.MS-BAS -0.76%
 • WIG.MS-FIN -1.05%
 • WIG.MS-PET -0.13%
 • WIG-NRCHOM 1.65%
 • WIG-ODZIEZ 0.48%
 • WIG-PALIWA -0.05%
 • WIG-Poland -0.10%
 • WIG-SPOZYW 0.67%
 • WIGtech 0.90%
 • WIGtechTR 0.90%
 • WIG-TELKOM 1.04%
 • WIG-Ukrain -0.09%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) (USD)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie dochodu oraz wzrostu wartości kapitału. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w obligacje (do 40%) , w tym papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i hipoteką (do 70%), denominowane w dolarach amerykańskich, emitowane przez rządy, agencje rządowe i spółki z całego świata. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu wypracowania zysków, obniżenia ryzyka i efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może korzystać z dźwigni finansowej i zajmować krótkie pozycje oraz utrzymywać środki pieniężne.

Nazwa

Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) (USD)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Lisa Hornby, Neil Sutherland, Wesley Sparks

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych USA uniwersalne
Początek działalności: 1998-01-22
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 0.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 0,77 %
Miesięczna stopa średnia -0,59 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -12,69 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2021-02-28)
Prospekt emisyjny (2021-03-01)