Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2023 Wypełnij ankietę i podziel się z nami, swoimi uwagami Więcej
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie inwestorom wzrostu wartości kapitału. Aby zrealizować ten cel, fundusz inwestuje przynajmniej 67% swoich aktywów w akcje spółek zarejestrowanych lub prowadzących znaczną część swojej działalności na terytorium Ameryki Łacińskiej, inwestując w 40-70 spółek. Finansowe instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu wypracowania zysków z inwestycji, obniżenia ryzyka i efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może też posiadać gotówkowe środki pieniężne.

Nazwa

Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Pablo Riveroll, Tom Wilson

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji Ameryki Łacińskiej
Początek działalności: 1998-07-16
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Net (TR)
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 6,17 %
Miesięczna stopa średnia -0,43 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -65,69 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-09-05)
Karta funduszu (2023-08-31)
Prospekt informacyjny (2023-07-01)
Skrócony prospekt (2023-06-30)