Oferta publiczna akcji Murapol S.A. Sprawdź ofertę publiczną akcji Murapol S.A. + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR)

Polityka inwestycyjna

Przynajmniej dwie trzecie aktywów funduszu inwestowane jest w portfel akcji małych i średnich spółek sektora energetycznego. Za takie spółki uważa się te, które w momencie zakupu ich akcji stanowią 80% spółek o najniższej kapitalizacji w sektorze energetycznym. Fundusz zwykle utrzymuje w portfelu akcje mniej niż 50 spółek. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, w inne papiery wartościowe (w tym inne klasy aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i inwestycje na rynku pieniężnym oraz posiadać środki pieniężne.

Nazwa

Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Alex Monk, Ben Stanton, Felix Odey, John Coyle, Mark Lacey

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji zagranicznych sektora energetycznego
Początek działalności: 2009-10-22
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI World SMID Energy Index (Small Mid Cap)
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -2,35 %
Miesięczna stopa średnia 10,36 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -88,72 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-06-27)
Karta funduszu (2023-10-31)
Prospekt informacyjny (2023-10-30)
Skrócony prospekt (2023-06-30)