Biuro Maklerskie na pierwszym miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski Biura Maklerskiego Alior Banku kolejny raz najlepszym rachunkiem na rynku według Pulsu Biznesu! + nota prawna
Program lojalnościowy unimot klub+ Sprawdź warunki nowego programu lojalnościowego dla naszych Klientów + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Nowa aplikacja Notowania 5 Pro Sprawdź nową aplikację do obserwacji notowań giełdowych + nota prawna
 • INNOVATOR -0.59%
 • InvestorMS 0.13%
 • mWIG40 0.39%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 0.42%
 • NCIndex -0.68%
 • sWIG80 0.17%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.13%
 • WIG 0.43%
 • WIG20 0.45%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.08%
 • WIG20short -0.53%
 • WIG20TR 0.55%
 • WIG30 0.48%
 • WIG30TR 0.60%
 • WIG-BANKI 0.85%
 • WIG-BUDOW 0.04%
 • WIG-CEE 0.84%
 • WIG-CHEMIA -0.35%
 • WIGdiv 0.00%
 • WIG-ENERG -0.90%
 • WIG-ESG 0.49%
 • WIG.GAMES -0.99%
 • WIG-GORNIC 0.17%
 • WIG-INFO 0.20%
 • WIG-LEKI 0.06%
 • WIG-MEDIA -0.12%
 • WIG-MOTO 1.34%
 • WIG.MS-BAS -0.60%
 • WIG.MS-FIN 0.70%
 • WIG.MS-PET 0.26%
 • WIG-NRCHOM -0.16%
 • WIG-ODZIEZ -1.57%
 • WIG-PALIWA 0.34%
 • WIG-Poland 0.50%
 • WIG-SPOZYW 0.57%
 • WIGtech -0.13%
 • WIGtechTR -0.20%
 • WIG-TELKOM 0.19%
 • WIG-Ukrain 1.45%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Global Energy A (Acc) Hedged (EUR)

Polityka inwestycyjna

Przynajmniej dwie trzecie aktywów funduszu inwestowane jest w portfel akcji małych i średnich spółek sektora energetycznego. Za takie spółki uważa się te, które w momencie zakupu ich akcji stanowią 80% spółek o najniższej kapitalizacji w sektorze energetycznym. Fundusz zwykle utrzymuje w portfelu akcje mniej niż 50 spółek. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, w inne papiery wartościowe (w tym inne klasy aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i inwestycje na rynku pieniężnym oraz posiadać środki pieniężne.

Nazwa

Schroder ISF Global Energy A (Acc) Hedged (EUR)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Ben Stanton, John Coyle, Mark Lacey

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji zagranicznych sektora energetycznego
Początek działalności: 2011-09-07
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI World SMID Energy Index (Small Mid Cap)
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -11,91 %
Miesięczna stopa średnia 9,99 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -90,92 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2021-03-31)
Prospekt emisyjny (2021-03-01)