Nowa aplikacja Notowania 5 Pro Sprawdź nową aplikację do obserwacji notowań giełdowych + nota prawna
Program lojalnościowy unimot klub+ Sprawdź warunki nowego programu lojalnościowego dla naszych Klientów + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS -0.68%
 • mWIG40 -0.62%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.62%
 • NCIndex -1.62%
 • sWIG80 -0.80%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.80%
 • WIG -1.27%
 • WIG20 -1.50%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -3.01%
 • WIG20short 1.51%
 • WIG20TR -1.50%
 • WIG30 -1.47%
 • WIG30TR -1.47%
 • WIG-BANKI -1.16%
 • WIG-CEE -1.22%
 • WIG-CHEMIA -1.30%
 • WIGdiv -0.27%
 • WIG-ENERG 1.52%
 • WIG-ESG -1.04%
 • WIG.GAMES -3.48%
 • WIG-GORNIC -4.96%
 • WIG-INFO -0.40%
 • WIG-LEKI -0.84%
 • WIG-MEDIA -0.79%
 • WIG-MOTO 0.59%
 • WIG.MS-BAS -1.22%
 • WIG.MS-FIN -1.29%
 • WIG.MS-PET -1.34%
 • WIG-NRCHOM 0.35%
 • WIG-ODZIEZ -1.55%
 • WIG-PALIWA -1.37%
 • WIG-Poland -1.23%
 • WIG-SPOZYW -2.92%
 • WIGtech -0.15%
 • WIGtechTR -0.15%
 • WIG-TELKOM 4.78%
 • WIG-Ukrain -1.71%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 67% aktywów funduszu (bez pozycji w środkach pieniężnych) będzie inwestowane w kapitałowe i podobne papiery wartościowe spółek z całego świata. Fundusz będzie inwestował w zróżnicowany portfel kapitałowych i podobnych papierów wartościowych, których stopa dywidendy jest łącznie wyższa niż średnia stopa rynkowa. Akcje o stopie dywidendy poniżej średniej mogą zostać uwzględnione w portfelu. Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także do 10% aktywów w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Instrumenty pochodne, w tym kontrakty terminowe futures, forward i opcje mogą być wykorzystywane w celach inwestycyjnych oraz dla efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne.

Nazwa

Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Liam Nunn, Nick Kirrage, Simon Adler

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2005-08-01
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI World TR Net
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,66 %
Miesięczna stopa średnia 4,23 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -59,07 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2021-01-31)
Prospekt emisyjny (2020-11-01)