Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w skoncentrowany portfel akcji spółek europejskich. Fundusz zazwyczaj posiada 30-70 spółek. Fundusz stosuje zdyscyplinowane podejście do inwestycji bazujące na wartości, dążąc do inwestowania w wybrany portfel papierów wartościowych charakteryzujących się znacznym niedowartościowaniem w relacji do ich długoterminowego potencjału zysków. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem, może także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego oraz utrzymywać środki pieniężne.

Nazwa

Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Andrew Evans, Andrew Lyddon

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji europejskich rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2003-02-03
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI Europe Net Return
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 7,20 %
Miesięczna stopa średnia 2,55 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -59,13 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-06-03)
Karta funduszu (2024-04-30)
Prospekt informacyjny (2024-03-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)