Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Asian Credit Opportunities A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje denominowane w różnych walutach i emitowane przez spółki, rządy, agencje rządowe i organizacje ponadnarodowe z Azji, w tym z krajów zachodnioazjatyckich. Fundusz może inwestować do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz do 50% aktywów w papiery wartościowe o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (będące obligacjami o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego według Standard & Poors lub o dowolnym równorzędnym ratingu innej agencji ratingowej). Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem. Fundusz może utrzymywać gotówkowe środki pieniężne.

Nazwa

Schroder ISF Asian Credit Opportunities A (Acc) (USD)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Peng Fong Ng

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
Początek działalności: 2018-08-17
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% JP Morgan Asia Credit Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,19 %
Miesięczna stopa średnia 0,73 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -24,50 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-05-29)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-06-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)