Biuro Maklerskie na pierwszym miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski Biura Maklerskiego Alior Banku kolejny raz najlepszym rachunkiem na rynku według Pulsu Biznesu! + nota prawna
Program lojalnościowy unimot klub+ Sprawdź warunki nowego programu lojalnościowego dla naszych Klientów + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Nowa aplikacja Notowania 5 Pro Sprawdź nową aplikację do obserwacji notowań giełdowych + nota prawna
 • INNOVATOR -0.59%
 • InvestorMS 0.13%
 • mWIG40 0.34%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 0.34%
 • NCIndex -0.86%
 • sWIG80 0.62%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.61%
 • WIG 0.28%
 • WIG20 0.38%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.59%
 • WIG20short -0.29%
 • WIG20TR 0.29%
 • WIG30 0.39%
 • WIG30TR 0.60%
 • WIG-BANKI 0.99%
 • WIG-BUDOW -0.28%
 • WIG-CEE 0.84%
 • WIG-CHEMIA -0.68%
 • WIGdiv -0.21%
 • WIG-ENERG -0.19%
 • WIG-ESG 0.32%
 • WIG.GAMES -1.02%
 • WIG-GORNIC 0.15%
 • WIG-INFO 0.09%
 • WIG-LEKI 0.33%
 • WIG-MEDIA 0.23%
 • WIG-MOTO 1.42%
 • WIG.MS-BAS -0.08%
 • WIG.MS-FIN 0.92%
 • WIG.MS-PET -0.39%
 • WIG-NRCHOM -0.08%
 • WIG-ODZIEZ -1.34%
 • WIG-PALIWA -0.23%
 • WIG-Poland 0.50%
 • WIG-SPOZYW 0.40%
 • WIGtech -0.13%
 • WIGtechTR -0.13%
 • WIG-TELKOM 0.19%
 • WIG-Ukrain 1.45%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału i dochodu. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w akcje spółek z rynków wschodzących. Do 40% aktywów może zostać zainwestowane w środki pieniężne i obligacje globalne w celu zabezpieczenia stóp zwrotu. Fundusz inwestuje zwykle w 40 - 60 pozycji. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu wypracowania zysków, obniżenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem.

Nazwa

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Allan Conway, Nicholas Field, Nicholas Field, Tom Wilson

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków wschodzących
Początek działalności: 2007-01-19
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Net TR
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 6,15 %
Miesięczna stopa średnia -2,41 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -53,90 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2021-03-31)
Prospekt emisyjny (2021-03-01)