Oferta publiczna akcji Murapol S.A. Sprawdź ofertę publiczną akcji Murapol S.A. + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału i dochodu. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w akcje spółek z rynków wschodzących. Do 40% aktywów może zostać zainwestowane w środki pieniężne i obligacje globalne w celu zabezpieczenia stóp zwrotu. Ekspozycja na chińskie akcje A może wynosić do 20% aktywów Funduszu ( za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, a także w zróżnicowany sposób w ramach systemu „Qualified Foreign Investor” (QFI)). Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu wypracowania zysków, obniżenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem.

Nazwa

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Allan Conway, Nicholas Field, Nicholas Field, Tom Wilson

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków wschodzących
Początek działalności: 2007-01-19
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Net TR
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,23 %
Miesięczna stopa średnia 4,13 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -47,18 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-08-16)
Karta funduszu (2023-09-30)
Prospekt informacyjny (2023-07-01)
Skrócony prospekt (2023-06-30)