Biuro Maklerskie na pierwszym miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski Biura Maklerskiego Alior Banku kolejny raz najlepszym rachunkiem na rynku według Pulsu Biznesu! + nota prawna
Program lojalnościowy unimot klub+ Sprawdź warunki nowego programu lojalnościowego dla naszych Klientów + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Nowa aplikacja Notowania 5 Pro Sprawdź nową aplikację do obserwacji notowań giełdowych + nota prawna
 • INNOVATOR -0.59%
 • InvestorMS 0.13%
 • mWIG40 0.40%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 0.39%
 • NCIndex -0.72%
 • sWIG80 0.03%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.05%
 • WIG 0.55%
 • WIG20 0.59%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.37%
 • WIG20short -0.67%
 • WIG20TR 0.70%
 • WIG30 0.57%
 • WIG30TR 0.60%
 • WIG-BANKI 0.90%
 • WIG-BUDOW -0.05%
 • WIG-CEE 0.84%
 • WIG-CHEMIA -0.40%
 • WIGdiv 0.14%
 • WIG-ENERG -0.62%
 • WIG-ESG 0.63%
 • WIG.GAMES -0.89%
 • WIG-GORNIC 0.57%
 • WIG-INFO 0.31%
 • WIG-LEKI -0.07%
 • WIG-MEDIA -0.48%
 • WIG-MOTO 1.32%
 • WIG.MS-BAS -0.33%
 • WIG.MS-FIN 0.83%
 • WIG.MS-PET 0.42%
 • WIG-NRCHOM 0.01%
 • WIG-ODZIEZ -1.30%
 • WIG-PALIWA 0.60%
 • WIG-Poland 0.50%
 • WIG-SPOZYW 0.38%
 • WIGtech -0.13%
 • WIGtechTR -0.05%
 • WIG-TELKOM 0.55%
 • WIG-Ukrain 1.45%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału i dochodu. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w akcje spółek z rynków wschodzących. Do 40% aktywów może zostać zainwestowane w środki pieniężne i obligacje globalne w celu zabezpieczenia stóp zwrotu. Fundusz inwestuje zwykle w 40 - 60 pozycji. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu wypracowania zysków, obniżenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem.

Nazwa

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Allan Conway, Nicholas Field, Nicholas Field, Tom Wilson

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków wschodzących
Początek działalności: 2015-09-09
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Net TR
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 11,62 %
Miesięczna stopa średnia -2,53 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -37,52 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2021-03-31)
Prospekt emisyjny (2021-03-01)