Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD)

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu głównie inwestowane są w obligacje i inne papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, denominowanych w różnych walutach i emitowanych przez rządy, organy państwowe, emitentów ponadnarodowych i przedsiębiorstwa z całego świata. Łącznie inwestycja w rządowe papiery wartościowe, nie może przekroczyć 20% aktywów funduszu.

Nazwa

Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Alix Stewart, Rick Rezek, Wesley Sparks

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Początek działalności: 2002-06-28
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 0.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 0,35 %
Miesięczna stopa średnia -0,33 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -24,88 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-06-04)
Karta funduszu (2024-04-30)
Prospekt informacyjny (2024-03-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)