Oferta publiczna akcji Murapol S.A. Sprawdź ofertę publiczną akcji Murapol S.A. + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis QF) (EUR) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu głównie inwestowane są w obligacje i inne papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, denominowanych w różnych walutach i emitowanych przez rządy, organy państwowe, emitentów ponadnarodowych i przedsiębiorstwa z całego świata. Łącznie inwestycja w rządowe papiery wartościowe, nie może przekroczyć 20% aktywów funduszu.

Nazwa

Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis QF) (EUR) (hedged)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Alix Stewart, Rick Rezek, Wesley Sparks

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Początek działalności: 2011-09-21
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2 %
Benchmark: 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 0.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -2,34 %
Miesięczna stopa średnia 0,05 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -32,17 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-10-13)
Karta funduszu (2023-10-31)
Prospekt informacyjny (2023-10-30)
Skrócony prospekt (2023-06-30)