Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje przynajmniej 67% swoich aktywów w akcje spółek z całego świata, które w opinii zarządzającego będą czerpać korzyści z wysiłków podejmowanych na rzecz uwzględnienia bądź ograniczenia wpływu globalnych zmian klimatu. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu obniżenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może też utrzymywać środki pieniężne. Fundusz może inwestować w akcje chińskie typu B i H oraz do 10% bezpośrednio lub pośrednio poprzez instrumenty pochodne w akcje chińskie typu A.

Nazwa

Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

G. Money, Isabella Hervey-Bathurst, Matthew Franklin, Simon Webber, Simon Webber

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji zagranicznych pozostałe
Początek działalności: 2007-06-29
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI All Country World (Net TR) Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,37 %
Miesięczna stopa średnia 1,33 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -55,26 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-06-03)
Karta funduszu (2024-04-30)
Prospekt informacyjny (2024-03-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)