Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu głównie inwestowane są w portfel obligacji i innych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu, denominowanych w różnych walutach, emitowanych przez rządy, organy państwowe, emitentów ponadnarodowych i przedsiębiorstwa na całym świecie. Maksymalnie 20% aktywów netto funduszu będzie inwestowanych w papiery wartościowe o ocenie wiarygodności kredytowej poniżej poziomu inwestycyjnego (wg standardów agencji Standard & Poors lub poniżej podobnego poziomu stosowanego przez inne agencje oceny wiarygodności kredytowej).

Nazwa

Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD) (hedged)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Global Unconstrained Fixed Income Team, James Ringer, Julien Houdain, Martin Couke

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Początek działalności: 2013-02-27
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 0.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,15 %
Miesięczna stopa średnia 0,46 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -19,44 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-06-03)
Karta funduszu (2024-04-30)
Prospekt informacyjny (2024-03-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)