Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Global Cities A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek sektora nieruchomości z całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem spółek inwestujących w miastach, które mogą liczyć na dalszy wzrost gospodarczy, wspierany przez takie czynniki jak silna infrastruktura oraz odpowiednie systemy planowania. Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w zrównoważone inwestycje, czyli takie, które przyczyniają się do tworzenia bardziej odpornych na wpływ środowiskowy i innowacyjnych miast i infrastruktury. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem oraz może inwestować w instrumenty rynku pieniężnego i utrzymywać środki pieniężne.

Nazwa

Schroder ISF Global Cities A (Acc) (USD)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Hugo Machin, Jim Rehlaender, Tom Walker

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji zagranicznych sektora nieruchomości
Początek działalności: 2005-10-31
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,04 %
Miesięczna stopa średnia 0,70 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -71,85 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-02-21)
Karta funduszu (2024-04-30)
Prospekt informacyjny (2024-03-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)