Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w obligacje, instrumenty pochodne na obligacje oraz waluty, emitowane przez rządy, agencje rządowe oraz spółki działające w Azji. Fundusz może inwestować do 50% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego. Fundusz może utrzymywać do 100% swoich aktywów w środkach pieniężnych.

Nazwa

Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) (USD)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Chow Yang Ang, Julia Ho

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
Początek działalności: 1998-10-16
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 50% Markit iBoxx ALBI TR + 50% JPM JACI
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,53 %
Miesięczna stopa średnia 0,62 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -16,45 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-02-16)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-06-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)