Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe spółek z regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii), które obecnie płacą dywidendy, ale także zachowują wystarczającą ilość środków pieniężnych, żeby ponownie inwestować w spółkę, w celu tworzenia przyszłego wzrostu. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem. Fundusz może także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego oraz utrzymywać salda środków pieniężnych. Może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może mniej niż 30% w chińskie akcje A.

Nazwa

Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

King Fuei Lee, King Fuei Lee

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji azjatyckich bez Japonii
Początek działalności: 2012-09-12
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI AC Pacific ex Japan Net TR
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 6,32 %
Miesięczna stopa średnia -1,19 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -30,91 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-02-16)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-06-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)