Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Stabilny

Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu nominalnym (polityka absolute return). Fundusz realizuje założony cel poprzez inwestowanie aktywów w instrumenty akcyjne (od 0% do 50%) oraz instrumenty dłużne (od 0% do 100%), z przewagą instrumentów dłużnych. Większość aktywów funduszu lokowana jest na rynkach krajowych.

Nazwa

QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO)

Adres

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

TFI

QUERCUS TFI

Telefon

(22) 205 30 00

Zarządzający funduszem

Bartłomiej Cendecki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Początek działalności: 2013-10-30
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2.5 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,35 %
Miesięczna stopa średnia 0,04 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -32,56 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-04-26)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-05-30)
Skrócony prospekt (2023-12-31)