Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS lev

Polityka inwestycyjna

Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20lev, który odzwierciedla dwukrotność zmiany wartości indeksu WIG20 (dźwignia 2x). Fundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w kontrakty terminowe na indeks WIG20. Pozostała część aktywów jest inwestowana głównie w instrumenty dłużne.

Nazwa

QUERCUS lev (Parasolowy SFIO)

Adres

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

TFI

QUERCUS TFI

Telefon

(22) 205 30 00

Zarządzający funduszem

Krzysztof Grudzień, Daniel Łuszczyński

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji polskich pozostałe
Początek działalności: 2010-05-28
Minimalna wpłata: 200000
Minimalna dopłata: 1
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.8 %
Benchmark: 100% WIG20lev
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -4,15 %
Miesięczna stopa średnia -2,23 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -87,32 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-04-26)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-05-30)
Skrócony prospekt (2023-12-31)