Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Obligacji Krótkoterminowych I

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne emitowane, poręczane i gwarantowane głównie przez Skarb Państwa. Jest przeznaczony dla inwestorów indywidualnych zainteresowanych lokowaniem pieniędzy w krótkoterminowe papiery wartościowe, chcą inwestować co najmniej 3 miesiące, akceptują niskie ryzyko inwestycyjne, ale są świadomi potencjalnych wahań wartości inwestycji, a także dla inwestorów instytucjonalnych - w ramach zarządzania płynnością.

Nazwa

PZU Obligacji Krótkoterminowych I (PZU FIO Parasolowy)

Adres

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

TFI

TFI PZU

Telefon

(22) 582 45 43

Zarządzający funduszem

Bogdan Jacaszek, Paweł Kowalski, Jarosław Leśniczak, Łukasz Magiera

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich uniwersalne
Początek działalności: 2020-12-30
Minimalna wpłata: 250000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.2 %
Benchmark: 100% WIBID 1M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 0.7 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,50 %
Miesięczna stopa średnia 0,61 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,12 %
Największy spadek wartości JU -5,47 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-05-28)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-07-02)
Skrócony prospekt (2023-12-31)