Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Polskich (EUR)

Polityka inwestycyjna

Subfundusz stosuje aktywną politykę inwestycyjną i koncentruje się przede wszystkim na akcjach spółek notowanych na GPW w Warszawie, których udział w portfelu wynosi min. 66% wartości aktywów. Aktywnie poszukujemy także pomysłów inwestycyjnych na rynkach zagranicznych, które mogą być ciekawym uzupełnieniem portfela akcji polskich spółek. Ich udział może stanowić do 34% wartości portfela.

Nazwa

PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy)

Adres

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

TFI

TFI PZU

Telefon

(22) 582 45 43

Zarządzający funduszem

Łukasz Jakubowski, Dariusz Kuśmider, Tomasz Matras, Justyna Trojan

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji polskich uniwersalne (waluta)
Początek działalności: 2020-06-18
Minimalna wpłata: 100
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2.5 %
Benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 3M
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 15,95 %
Miesięczna stopa średnia -0,68 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -40,25 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-05-28)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-07-02)
Skrócony prospekt (2023-12-31)