Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju

Polityka inwestycyjna

Aktywnie zarządzany fundusz akcyjny inwestujący przede wszystkim w akcje spółek, których działalność wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych (SDGs). Fundusz jest zgodny z art. 8 SFDR, tj. promuje aspekty środowiskowe i społeczne. W procesie selekcji fundusz stosuje również m.in. podejście „best-in-class” w zakresie wyboru emitentów o odpowiednio niskich wskaźnikach intensywności emisji gazów cieplarnianych, wykluczenie spółek zaangażowanych w kontrowersyjną działalność oraz krajów (jurysdykcji) niechętnych współpracy do celów podatkowych.

Nazwa

PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy)

Adres

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

TFI

TFI PZU

Telefon

(22) 582 45 43

Zarządzający funduszem

Łukasz Jakubowski, Dariusz Kuśmider

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2020-06-18
Minimalna wpłata: 100
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2.5 %
Benchmark: 90% MSCI World TR + 10% WIBID 1M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 12,49 %
Miesięczna stopa średnia -3,90 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -2,39 %
Największy spadek wartości JU -16,38 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-05-28)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-07-02)
Skrócony prospekt (2023-12-31)