Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę Sprawdź!
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS -0.44%
 • mWIG40 -1.12%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -1.12%
 • NCIndex 0.38%
 • sWIG80 -0.61%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.61%
 • WIG -0.13%
 • WIG20 0.16%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.32%
 • WIG20short -0.15%
 • WIG20TR 0.16%
 • WIG30 0.11%
 • WIG30TR 0.11%
 • WIG-BANKI 1.59%
 • WIG-BUDOW -0.77%
 • WIG-CEE -0.18%
 • WIG-CHEMIA -1.02%
 • WIGdiv -1.25%
 • WIG-ENERG -1.75%
 • WIG-ESG -0.56%
 • WIG.GAMES -1.85%
 • WIG-GORNIC -0.22%
 • WIG-INFO -2.08%
 • WIG-LEKI -0.55%
 • WIG-MEDIA -0.62%
 • WIG-MOTO -0.42%
 • WIG.MS-BAS -0.94%
 • WIG.MS-FIN 2.59%
 • WIG.MS-PET -2.34%
 • WIG-NRCHOM -1.53%
 • WIG-ODZIEZ -4.72%
 • WIG-PALIWA -2.02%
 • WIG-Poland -0.13%
 • WIGtech -0.80%
 • WIG-TELKOM 1.19%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych

Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Zarówno udziałowe jak i dłużne papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 100% lokat, przy czym intencją funduszu jest utrzymywanie wysokiego zaangażowania w instrumenty udziałowe i jak najrzadsze korzystanie z limitu w instrumentach dłużnych. Fundusz nie inwestuje w dłużne papiery i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

Nazwa

PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy)

Adres

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

TFI

TFI PZU

Telefon

(22) 582 45 43

Zarządzający funduszem

Tomasz Matras, Tomasz Stankiewicz, Justyna Trojan

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Początek działalności: 2018-05-28
Minimalna wpłata: 100
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1 %
Benchmark: 8% w skali roku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,47 %
Miesięczna stopa średnia 0,06 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -7,69 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-09-30)
Prospekt emisyjny (2020-08-11)